Powered by ZigaForm version 3.9.7.4

Acte la Prefectură

Lista actelor ce pot fi apostilate la Prefectură

Acte supuse Apostilei Haga la Prefectură

Lista actelor ce pot fi apostilate la Instituția Prefectului

Principalele acte pentru care se poate solicita eliberarea apostilei de la Prefectură:

1. Adeverinţă de stare civilă (Dovadă de celibat)

2. Certificate de naştere/de căsătorie/de deces/ de divorţ

3. Certificat de cazier judiciar

4. Acte de studii preuniversitare:

 • Diplomă de bacalaureat
 • Foaie matricolă
 • Certificat de competențe profesionale
 • Plan de învățământ

5. Acte de studii universitare și postuniversitare:

 • Diplomă de absolvire
 • Foaie matricolă
 • Diplomă de licenţă
 • Supliment la diplomă
 • Diplomă de master
 • Diplomă de doctorat
 • Certificat de pregătire didactică
 • Adeverinţă privind rezultatele obţinute la examenul de licenţă
 • Adeverinţă care atestă calitatea de student
 • Adeverinţă de finalizare a studiilor

6. Certificate de calificare și de absolvire

7. Certificate de competență profesională

8. Acte cu caracter medical:

 • Adeverinţe medicale
 • Aviz epidemiologic (dovadă vaccinare)

9. Certificate de botez/cununie

10. Certificate de conformitate

 

Alte categorii de acte pentru care se poate solicita eliberarea apostilei de la Prefectură: 

 1. Acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă
 2.  Adeverinţe privind componenţa familiei, în original
 3. Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român
 4. Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, adeverinţe privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu
 5. Acte de studii emise de instituţii din subordinea MAI
 6. Acte de studii emise de instituţii din subordinea MAN
 7. Atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale
 8. Acte de studii emise de instituţii de învăţământ ale MAI
 9. Brevete de turism
 10. Certificat de competenţă ale personalului maritim navigant
 11. Certificate de rezidenţă fiscală pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri
 12. Certificat de membru, adeverinţe, atestate, recomandări, adeverinţe care atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi
 13. Certificate de atestare Auditor Energetic pentru Clădiri şi Certificate de atestare Tehnico Profesională
 14. Certificate de competenţă profesională
 15. Certificate de traducător
 16. Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României
 17. Extrase de Carte Funciară (CF)
 18. Certificate de absolvire
 19. Certificat de abilitare
 20. Adeverinţă (de renunţare la cetăţenia română)
 21. Aviz de exercitare a profesiei de asistent social
 22. Certificat de infirmier
×

traducerimures.ro | Agenție de traduceri

traducerimures.ro pe WhatsApp

× Online pe WhatsApp